Equipamentos diversos

Forno de tempera

FORNO DE TEMPERA  Marca    Modelo    Outras características    

Serrote de fita

SERROTE DE FITA  Marca    Modelo    Outras características